وام سفر | امید پرواز

بدون ضامن با سفته یا چک
بازپرداخت اقساط 3 تا 6 ماه

ویژه تورهای اروپایی تا سقف 700/000/000 ریال

شرایط و مدارک مورد نیاز برای اعتبار سنجی و اعطای وام سفر امیدپرواز:

   1. تکمیل فرم مشخصات فردی
   2. کپی پشت و رو کارت ملی جدید وام گیرنده و مسافرین
   3. کپی شناسنامه وام گیرنده
   4. پرینت گردش 6 ماه حساب بانکی وام گیرنده
   5. مدرک شغلی وام گیرنده:
    الف) کارکنان بخش دولتی: آخرین فیش حقوقی بهمراه سفته یا چک جدید طرح صیاد
    ب) کارکنان بخش خصوصی: گواهی اشتغال به کار، آخرین لیست بیمه پرداختی ممهور به مهر شرکت و سازمان بیمه تامین اجتماعی بهمراه چک جدید طرح صیاد
    ج) صاحبان کسب و کار: پروانه کسب معتبر با چک طرح صیاد
   6. نوع تضمین (چک یا سفته):
    الف) چک: واگذاری چک جدید طرح صیادی به تعداد اقساط
    ب) سفته: واگذاری سفته معادل جمع کل اقساط (اصل و سود وام) مختص کارکنان بخش دولتی

توضیحات:

 • مدت زمان اعتبار سنجی و اعلام نتیجه توسط کارشناسان  امید پرواز حداکثر 72 ساعت پس از تکمیل مدارک از سوی وام گیرنده می باشد.
 • واگذاری سفته یا چک از سوی وام گیرنده پس از نتیجه اعتبار سنجی صورت می گیرد.
 • میزان سود باز پرداخت وام 3درصد ماهیانه می باشد.

نکات مهم:

 • بدیهی است پس از اعتبار سنجی وام گیرنده، تصمیم به پرداخت یا عدم پرداخت وام سفر بعهده شرکت امید پرواز می باشد و صِرف تحویل مدارک مورد نیاز، حقی در خصوص اعطای وام سفر برای مسافر ایجاد نمی کند.
 • وام گیرنده می تواند یکی از مسافرین و یا یکی از اعضای درجه یک خانواده (پدر ، مادر ، همسر ، فرزند ، خواهر ، برادر) ایشان باشد.

برای مشاهده تورهای اروپایی نوروز 1403 کلیک کنید

برای مشاهده تورهای اروپایی بهار 1403 کلیک کنید

برای مشاهده تورهای کروز نوروز 1403 کلیک کنید